Sa Kabilang Buhay

Sa Kabilang Buhay


Ang huling habilin ng isang matandang malapit nang mamatay sa kanyang 3 kaibigan:
Father Romy, Doctor Kepweng at Atty. Balatbat . . .
Nais ko sanang patunayan na maari kong dalhin sa kabilang buhay ang aking kaunting naipon na
kayamanan. Narito ang 3 sobre na may lamang pera na tig beinte mil at hini*iling ko sa inyo na
ang mga ito ay inyong isama sa aking hukay upang madala ko sa kabilang buhay.
Pagkasambit niyon ay nawalan ito ng buhay at umuwing luhaan ang 3 mag-kaibigan
bitbit ang tig-isang sobre na inihabilin ng pobreng matanda.
Pagkatapos ng libing ay nagusap ang   magkaibigan:
Father Romy:   Nais ko sanang ipagtapat sa inyo na binawasan ko ng 5 libo yung  pera na
isinama ko sa hukay. Kailangang maipaayos natin ang sirang bubong ng simbahan.
Doctor Kepweng :   Nabawasan ko naman ng 10 libo yung pera para makabili ng mga
bagong gamit sa aking  klinika.
Atty. Balatbat :      Mga peste kayo. Hindi pala kayo pwedeng pagkatiwalaan   – Buong-buo yung beinte
mil na nakasulat sa post dated check na inihulog ko sa hukay ng matanda.Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    pinoy jokes buhay,   tagalog joke may internet sa kabilang buhay,   huling joke ng buhay,   funny jokes tagalog may 3 magkaibigan,   buhay mag-aaral jokes tagalog
 

Leave a Comment