*mga Tanong Na May Sagot*

*mga Tanong Na May Sagot*

Tagalog Pinoy Jokes 2023

Q: Bakit maswerte ang kalendaryo?
A: Dahil marami siyang date.

Q: Bakit malungkot ang kalendaryo?
A: Kasi bilang na ang araw niya.

Q: Anong puno ang hindi pwedeng akyatin?
A: eh di yung nakatumba!

Q: Ano ang similarity ang UTOT at TULA?
A: Pareho silang nagmula sa POET.

Q: Ano ang pwede mong gawin sa GABI na hindi mo pwedeng gawin sa UMAGA?
A: eh di MAGPUYAT.

Q: Ano ang pagkakaiba ng Biology at Sociology?
A: ‘Pag ang sanggol kamukha ng tatay Biology yun, Pag kamukha naman ng kapitbahay ninyo ang sanggol, sociology yun.

Q: May tatlong lalake ang tumalon sa tubig, ilan ang nabasa ang buhok?
A: eh di..,,wala kalbo silang lahat eh..,,ngeekkkk..!!!

Q: Ano ang maraming sakay jeepney o ambulansya?
A: Syempre ang ambulansya! Kasi, ang jeepney ay 10-10 lang ang bawat side; samantalang sa ambulansya, madalas na 50-50 ang sakay.

Q: Bakit gising magdamag ang mga bampira?
A: Kasi nag-aaral sila para sa kanilang blood test!

Q: Ano ang makukuha mo sa baboy na magaling mag karate?
A: Eh di PORK CHOP!

Q: Bakit kailangang lagyan ng gulong ang rocking chair ni lola?
A: Para makapag-rock and roll siya!

Q: Ano ang binibig*y ng doctor sa ibon na may sakit?
A: Eh di TWEETMENT!

Q: Ano ang mas nakakadiri sa uod na nakita mo sa iyong prutas?
A; Eh di yung kalahating uod nalang! pwe! pwe!pwe!

Q: Ano ang tawag ng batang langgam sa sister ng mother niya?
A: Eh di ANTY!

Q: Anong bag*y ang nagsisimula sa T at nagtatapos sa T at may T rin sa loob?
A: eh di TEAPOT!

Q: Ano ang pinakatamad na letter sa English alphabet?
A: Letter E, kasi laging nasa BED eh!

Q: Ano ang mangyayari kapag nahulog mo ang isang pulang sumbrero sa asul na dagat?
A: Eh di mababasa yung sumbrero!

Q: Paano mo hahatiin sa dalawa ang dagat?
A: Gagamit ng SEASAW!

Q: Saan nagpapagupit ang mga tupa?
A: Eh di baa-baa shop!

Q: Ano ang pinakamataas na building sa buong mundo?
A: Eh di yung library, kasi maraming STORIES doon!

Q: Anong room ang walang ding-ding at pinto?
A: Eh di MUSHROOM!

Q; Ano ang gamot sa mga sugat ng balat ng baboy?
A: Eh di OINKMENT!

Q: Bakit madaling timbangin ang mga isda?
A: Kasi may sarili silang SCALES!

Q; Ano ang paboritong palaman sa tinapay ng astronaut?
A: Eh di LAUNCHEON meat!

Q: Ano ang tawag sa kotse ni Jollibee?
A: Eh di BEE-M-W!

Q: Ano ang karaniwang sakit ng mga martial arts champion?
A: Eh di KUNG FLU!

Q: Saan nagdedeposito ang mga bampira?
A: Eh di BLOOD BANK!

Q: Ano ang kinakain ng mga pusa tuwing umaga?
A: Eh di MICE KRISPIES!

Q: Saan iniiwan ng mga aso ang kotse nila?
A: Eh di BARKING LOT!

Q: Anong gulay ang marunong maglaro ng billiards?
A; Eh di CUE-CUMBER!

Q: Anong TV show ang pinapanood ng mga bibi?
A; Eh di DUCKUMENTARIES!

Q: Ano ang favorite sport ni Dracula?
A: Eh di BAT-MINTON!

Q: Anong ring ang pa-kwadrado?
A: Eh di BOXING RING!

Q: Sino ang misis ni NOah?
A: Eh di JOAN OF ARC!

Q: Anong key ang nakakabukas ng saging?
A; Eh di MONKEY!

Q: Ano ang paboritong palaman ng MMDA?
A: Eh di TRAFFIC JAM!

Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:
4.1/5 - (105 votes)


Topic of Interest:
 

Leave a Comment


Health Benefits of Laughter

You may have heard that laughter is the best medicine. However, have you ever thought about it or not? Well, laughing and smiling are infectious. Looking at someone and exchanging a smile can make you reciprocate naturally, despite having a rough day. While only a few people out there know the fact that laughter is good for your health. It doesn't only make you feel good but can be a good cure for the blues.

Top 10 health benefits of laughter

To bring more laughter into your life, let's have a look at the key health benefits of laughter below.

1. Tone muscles and burn calories

Healthy laughter can help in burning calories. Even more, laughter also acts as a cheat sheet when it comes to getting a toned stomach. Most importantly, laughing for 10 to 15 minutes can let you burn up to 40 calories. It means watching a 90-minute comic movie can help you to burn up to 240 calories with ease.

2. Reduce anxiety and depression

Laughter can let you relax your entire body. Even more, it can bring tons of benefits to your mental health as well. A good laughter time will not only let you have some joy, but it can also let you relive the feelings of stress, fear, and depression effectively. Laughing can also improve your mood and bring optimistic, positive feelings with ease.

3. Let you sleep sound

Is the last show you watched before sleep is from a comic genre? Then, you have higher chances of getting a peaceful sleep. It is because laughter's good bout before sleeping can reduce anxiety. It can also relax your muscles and help you to have a better sleep quality with ease. It is important after spending a long and hectic day.

4. Improve blood circulation and flow

University of Maryland researchers have found that laughter can improve your blood vessels' health. It can boost their function and cause your blood vessels to expand and dilate. This situation will play a vital role in improving your blood flow and circulation effectively. So, overall, laughter is important to maintain the best level of endothelium.

5. Boost immune system

Laughter can increase antibody-producing cells in your body. It can also enhance T-cells' effectiveness. Consequently, this will reduce the risks of getting cough and the common cold. As it can help improve the immune system, the strong immune system will ultimately keep the infections and allergies at bay. Even more, laughter can reduce negative thoughts that can impact your immune system. Due to this, a happier person is capable of fighting diseases more than others. It is because he is always in the right mind frame, and his immune system will be in a stress-free zone. Consequently, it will improve your overall health.

6. Enhanced respiration

Have you felt a sense of relief and relaxation after laughter? It is because laughing involves deep exhalation. It will, in return, lower your blood pressure and lead you to a calmer state. Like deep breathing, laughing can also offer you a cleansing effect that is beneficial for respiratory ailments.

7. Ease physical pain

Have you ever thought about how laughter can aid in easing your pain? Well, when you laugh, your muscles move. This muscle movement will expand your blood vessels and send more blood to parts of your body. Even more, the breathing rate also increases and oxygen level in your blood, therefore. So, healthy laughter is always the best way to ease pain naturally and effortlessly.

8. Improve memory recall

Scientists at the Loma Linda University have found that laughter can improve learning and memory. It can also reduce cortisol levels as well in your body. Cortisol is a stress hormone that can impact your mind and body negatively. However, laughter can counteract these effects with ease.

9. Protect your heart health

A good laugh can do wonders to improve blood circulation and flow in your body. Even more, it impacts oxygenation as well positively. Also, laughing can boost your heart rate and oxygen consumption immediately and effortlessly. Consequently, this can help in reducing cardiovascular diseases, improving heart health and respiration system.

10. Work as a stress buster.

With every laugh, your face features send a signal to the brain. This signal will help in relieving the endorphins. It will act as a pain killer, reduce stress, and make you feel happy.

Overall, laughter therapy is highly effective in enjoying various health benefits in life. Make sure to have it daily.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Ang Estyudante At Ang Guro :