Bukel

Bukel


Napansin nung Tiyo na yung kaniyang pamangkin na bagong salta sa America ay umiiyak sa tabi ng kaniyang nakatumbang bisikleta sa tabing daan. Tanong tuloy nung Tiyo, “Hijo, bakit ka umiiyak?”

Sagot nung pamangkin, “Angkol, Angkol…” Madaling kinorek nung Tiyo yung kaniyang pamangkin, “Hijo, ikaw ay nasa America na. Hindi Angkol… Angkel!”

Tinuloy nung pamangkin yung kaniyang kwento, “Angkel, Angkel, I rode my Bysikol…” Madali muling kinorek nung Tiyo yung kaniyang pamangkin, “Hijo, nasa America ka na. hindi Bysikol ang tawag diyan… Bysikel”.

Muling tinuloy nung pamangkin yung kaniyang kwento, “Angkel, Angkel, I rode my Bysikel to buy some Papsikol…” Madali na namang kinorek nung Tiyo, “Hijo, hindi Papsikol – Papsikel!”

Tinuloy ulit nung pamangkin yung kaniyang kwento, “Angkel, Angkel, I rode my Bysikel, to buy some Papsikel… en den I pel… now I heb a Bukel…”Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    pamangkin quotes tagalog,   quotes about pamangkin,   pamangkin tiyuhin story istorya,   pilipino xvidoes,   pinoy funny movie clips
 

Leave a Comment