Balikbayan

Balikbayan

Tagalog Pinoy Jokes 2023

?
Dumating si Dan sa Amerika sa tulong nang kanyang kumpare na may kontak sa immigration sa Pilipinas. Medyo tagilid ang papeles niya kaya masyado siyang maingat (TNT). Ayaw man lang lumabas ng bahay si Dan kung hindi kasama ang kanyang kumpare.
Eh minsan, nagsawa na ang kanyang kumpare sa kaaalalay sa kanya. “Pareng Dan, ” Sabi ni kumpareng itinatago ang inis, “Heto ang susi ng kotse, at mga credit cards ko. Mag-shopping ka naman sa mall, lumabas ka naman ng bahay nang malibang ka naman. Kung may problema ka, tawagan mo ako sa telepono sa opisina, papasok na ako.”
Eto na po, dahil na siguro hiyang-hiya na rin si Dan, kahit nerbiyos na nerbiyos, sinubukan niyang lumabas. Tuwang-tuwa si Dan sa pamamasyal sa mall. Nakapili ng damit na gusto niya, pero pagdating sa cashier, biglang tanong sa kanya Sir! Visa or MasterCard?
Biglang nataranta at natakot si Dan, todo-panic ika nga! Karipas ng takbo palabas si Dan, dahil sa takot! “Aba!, tinamaan ng lintik at hinahanap ang visa ko!” sabi ni Dan, “Baka nabisto na ako!!” Sakay kaagad siya nang kotse ni kumpare, haruruot!.
Kaso, halos wala nang gas ang sasakyan kaya huminto siya sa isang gas station. Nang maglag*y siya nang gas, biglang nagsalita ang cashier sa speaker, “Sir! pay first please!”. “Naku, patay! Papers daw! Hinahanap ang papers ko!”
Nagtatakbo si Dan sa maga eski-askinita hanggang makakita siya ng pay phone. Patago-tago siyang lumapit sa pay phone.(hingal)Kailangang…(hingal) … matawagan ko …. (hingal) si Kumpare … (hingang malalim, sabay lulon) para masundo niya ako rito … (hingal).
Pagtaas niya ng telepono, narinig niya, “AT&T, how may I help you?” … ….. “Aba, Anak ng p**akteh!, alam na TNT ako! Buking na ako!” Pagbaba niya ng telepono, may amerkanong nakatayo sa likod niya, ang tanong ba naman…..
“Are you done?”. Napahandusay si Dan sa phone booth. Biglang bulalas, ” alam pa ang pangalan ko!” Sa gulat ng amerikano ….. “Hey! be cool, man!”, “Hinakupo, ” sabi ni Dan, “Alam pa kung taga-saan ako!”. Sa matinding takot at nerbiyos ni Dan, nagpahuli na lang siya.
Ng*yon si Dan ay nasa Bicol na muli at binansagan siyang si “Dan Balikbayan
Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:
4.3/5 - (381 votes)


Topic of Interest:    Tnt quotes/jokes,   Balikbayan jokes,   mga lumang tagalog jokes,   dan balikbayan joke,   balik bayan jokes
 

Leave a Comment


Health Benefits of Laughter

You may have heard that laughter is the best medicine. However, have you ever thought about it or not? Well, laughing and smiling are infectious. Looking at someone and exchanging a smile can make you reciprocate naturally, despite having a rough day. While only a few people out there know the fact that laughter is good for your health. It doesn't only make you feel good but can be a good cure for the blues.

Top 10 health benefits of laughter

To bring more laughter into your life, let's have a look at the key health benefits of laughter below.

1. Tone muscles and burn calories

Healthy laughter can help in burning calories. Even more, laughter also acts as a cheat sheet when it comes to getting a toned stomach. Most importantly, laughing for 10 to 15 minutes can let you burn up to 40 calories. It means watching a 90-minute comic movie can help you to burn up to 240 calories with ease.

2. Reduce anxiety and depression

Laughter can let you relax your entire body. Even more, it can bring tons of benefits to your mental health as well. A good laughter time will not only let you have some joy, but it can also let you relive the feelings of stress, fear, and depression effectively. Laughing can also improve your mood and bring optimistic, positive feelings with ease.

3. Let you sleep sound

Is the last show you watched before sleep is from a comic genre? Then, you have higher chances of getting a peaceful sleep. It is because laughter's good bout before sleeping can reduce anxiety. It can also relax your muscles and help you to have a better sleep quality with ease. It is important after spending a long and hectic day.

4. Improve blood circulation and flow

University of Maryland researchers have found that laughter can improve your blood vessels' health. It can boost their function and cause your blood vessels to expand and dilate. This situation will play a vital role in improving your blood flow and circulation effectively. So, overall, laughter is important to maintain the best level of endothelium.

5. Boost immune system

Laughter can increase antibody-producing cells in your body. It can also enhance T-cells' effectiveness. Consequently, this will reduce the risks of getting cough and the common cold. As it can help improve the immune system, the strong immune system will ultimately keep the infections and allergies at bay. Even more, laughter can reduce negative thoughts that can impact your immune system. Due to this, a happier person is capable of fighting diseases more than others. It is because he is always in the right mind frame, and his immune system will be in a stress-free zone. Consequently, it will improve your overall health.

6. Enhanced respiration

Have you felt a sense of relief and relaxation after laughter? It is because laughing involves deep exhalation. It will, in return, lower your blood pressure and lead you to a calmer state. Like deep breathing, laughing can also offer you a cleansing effect that is beneficial for respiratory ailments.

7. Ease physical pain

Have you ever thought about how laughter can aid in easing your pain? Well, when you laugh, your muscles move. This muscle movement will expand your blood vessels and send more blood to parts of your body. Even more, the breathing rate also increases and oxygen level in your blood, therefore. So, healthy laughter is always the best way to ease pain naturally and effortlessly.

8. Improve memory recall

Scientists at the Loma Linda University have found that laughter can improve learning and memory. It can also reduce cortisol levels as well in your body. Cortisol is a stress hormone that can impact your mind and body negatively. However, laughter can counteract these effects with ease.

9. Protect your heart health

A good laugh can do wonders to improve blood circulation and flow in your body. Even more, it impacts oxygenation as well positively. Also, laughing can boost your heart rate and oxygen consumption immediately and effortlessly. Consequently, this can help in reducing cardiovascular diseases, improving heart health and respiration system.

10. Work as a stress buster.

With every laugh, your face features send a signal to the brain. This signal will help in relieving the endorphins. It will act as a pain killer, reduce stress, and make you feel happy.

Overall, laughter therapy is highly effective in enjoying various health benefits in life. Make sure to have it daily.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

The repairman, the doberman and the parrot :