Aplikante

Aplikante


Job interview:
Boss: Ano ang alam mo?
Rommel: Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis
niyo, at kung saan nakatira ang kabit niyo.
Boss: Tanggap ka na!


Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.


Rate this Joke:
Aplikante
3.9 (78.82%) ratings from 85 user[s]


Topic of Interest:    aplikante interview joke,   boss at aplikante joke
 

Leave a Comment