Aplikante

AplikanteJob interview:
Boss: Ano ang alam mo?
Rommel: Alam ko po kung saan kayo nakatira ng misis
niyo, at kung saan nakatira ang kabit niyo.
Boss: Tanggap ka na!

Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    aplikante interview joke,   boss at aplikante joke,   tagalog interview kung saan nakatira
 

Leave a Comment