An Open Letter From KB

An Open Letter From KB


Kumusta ka na?

Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo kailan lang. Madami daw palang tao ang naap*ktuhan. Pati mga pulis, mga taga DSWD at Red Cross ay nagkaisa para tulungan ang mga biktima ng sakuna. Nabalita din ka din pala sa TV. Nakakatuwang isipin ang pagtutulungan ng lahat sa mga ganyang pagkakataon. Hindi naman kita masyadong masisisi sa nagawa mo kasi lahat naman tayo ay nagkakamali. Sino ba ang walang bahid ng dumi, hindi ba?

Kaya lang sana naman, hindi mo na tinang*y ang mga pantalon ni Tatay Gusting na sabi ay nananahimik sa sampayan. Wala tuloy siyang maisuot papunta sa palayan. Yung pang-araro niya ay di na rin daw makita at baka nadala mo. Ano ka ba naman, ibinig*y na nila sa iyo ang lumang bubong nung huli kang bumisita. Kinakalawang pa nga yata iyon. Pansamantala, pinalitan muna nila ng pawid ang bubungan kasi kaymahal ng yero. Hindi pa nagpapadala ang anak niyang nagtatrabaho sa Dubai. Bumili yata ng iPhone 6S kaya nadelay ang sustento. Siguro eh gustong makahuli ng Pokemon. Mabuti pa kamo ang babuyan ni Aling Karla, mas elegante pa ang bubong!

Siya nga pala, natatandaan mo ba ang gasul ni Nanay Simang sa may likuran ng bahay nila? Tinang*y mo din daw yun dati kasabay ng gula-gulanit na tolda na matanda pa sa kanya. Kawawa naman. Ng*yon ay nagluluto na lamang sya sa ulingan panggatong ang mga nasirang kahoy sa gubat. Habang nagpapayong ng dahon ng saging sa arawan. Hay, buhay!

Naisip ko minsan, kahit wala kang awa. Matindi lang siguro ang pangangailangan mo kaya nagawa mo iyon. Kung sakaling magkikita or magkakasalubong tayo, ang dasal ko lang naman, huwag na nating tang*yin ang pag-aari ng iba. Nagsisikap sila sa buhay para makaraos. Hindi kag*ya natin, pabandying-bandying lang at padalaw-dalaw kapag naiinip.

Hindi naman tayo dapat magpaligsahan. Be Humble, wika nga nila. Hinaan mo naman ang hangin ng kayabangan mo sa susunod ha. At saka huwag ka masyadong bumalahaw ng iyak sa kaunting kulog at nakupo baka bumaha. Kawawa ang kapitbahay nilang naglalakad lang papunta sa school, mababasa na naman ang kaisa-isa niyang sapatos. Mabuti at gawa iyon sa Marikina kaya matibay.

Kaunting konsiderasyon naman kaibigan. Paano naman kami?

Nagsusumamo,

Kay Bee (Kasunod na Bagyo)

Tawa ka naman kahit konti..:)

#justkidding #pinoyjokes #copyrighted #peropwedeipasa #share

From Ymatruz, Your blogger Born in Philippines Living in US
https://ymatruz.blogspot.comDo you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    gasul jokes,   all joke tagalog,   the best open letter tagalog
 

Leave a Comment

4 Comments

  1. jays October 1, 2018
  2. jays November 17, 2018
  3. jef pot July 4, 2018
  4. jef pot November 17, 2018

Health Benefits of Laughter

You may have heard that laughter is the best medicine. However, have you ever thought about it or not? Well, laughing and smiling are infectious. Looking at someone and exchanging a smile can make you reciprocate naturally, despite having a rough day. While only a few people out there know the fact that laughter is good for your health. It doesn't only make you feel good but can be a good cure for the blues.

Top 10 health benefits of laughter

To bring more laughter into your life, let's have a look at the key health benefits of laughter below.

1. Tone muscles and burn calories

Healthy laughter can help in burning calories. Even more, laughter also acts as a cheat sheet when it comes to getting a toned stomach. Most importantly, laughing for 10 to 15 minutes can let you burn up to 40 calories. It means watching a 90-minute comic movie can help you to burn up to 240 calories with ease.

2. Reduce anxiety and depression

Laughter can let you relax your entire body. Even more, it can bring tons of benefits to your mental health as well. A good laughter time will not only let you have some joy, but it can also let you relive the feelings of stress, fear, and depression effectively. Laughing can also improve your mood and bring optimistic, positive feelings with ease.

3. Let you sleep sound

Is the last show you watched before sleep is from a comic genre? Then, you have higher chances of getting a peaceful sleep. It is because laughter's good bout before sleeping can reduce anxiety. It can also relax your muscles and help you to have a better sleep quality with ease. It is important after spending a long and hectic day.

4. Improve blood circulation and flow

University of Maryland researchers have found that laughter can improve your blood vessels' health. It can boost their function and cause your blood vessels to expand and dilate. This situation will play a vital role in improving your blood flow and circulation effectively. So, overall, laughter is important to maintain the best level of endothelium.

5. Boost immune system

Laughter can increase antibody-producing cells in your body. It can also enhance T-cells' effectiveness. Consequently, this will reduce the risks of getting cough and the common cold. As it can help improve the immune system, the strong immune system will ultimately keep the infections and allergies at bay. Even more, laughter can reduce negative thoughts that can impact your immune system. Due to this, a happier person is capable of fighting diseases more than others. It is because he is always in the right mind frame, and his immune system will be in a stress-free zone. Consequently, it will improve your overall health.

6. Enhanced respiration

Have you felt a sense of relief and relaxation after laughter? It is because laughing involves deep exhalation. It will, in return, lower your blood pressure and lead you to a calmer state. Like deep breathing, laughing can also offer you a cleansing effect that is beneficial for respiratory ailments.

7. Ease physical pain

Have you ever thought about how laughter can aid in easing your pain? Well, when you laugh, your muscles move. This muscle movement will expand your blood vessels and send more blood to parts of your body. Even more, the breathing rate also increases and oxygen level in your blood, therefore. So, healthy laughter is always the best way to ease pain naturally and effortlessly.

8. Improve memory recall

Scientists at the Loma Linda University have found that laughter can improve learning and memory. It can also reduce cortisol levels as well in your body. Cortisol is a stress hormone that can impact your mind and body negatively. However, laughter can counteract these effects with ease.

9. Protect your heart health

A good laugh can do wonders to improve blood circulation and flow in your body. Even more, it impacts oxygenation as well positively. Also, laughing can boost your heart rate and oxygen consumption immediately and effortlessly. Consequently, this can help in reducing cardiovascular diseases, improving heart health and respiration system.

10. Work as a stress buster.

With every laugh, your face features send a signal to the brain. This signal will help in relieving the endorphins. It will act as a pain killer, reduce stress, and make you feel happy.

Overall, laughter therapy is highly effective in enjoying various health benefits in life. Make sure to have it daily.