Pambansang Ibon Ng Pilipinas

Pambansang Ibon Ng PilipinasHost: Ano ang pambansang ibon ng pilipinas? Nagsisimula ito sa letter M (maya)
Contestant: manok
Host: nagsisimula sa letter M at nagtatapos sa letter A
Contestant: manoka
Host: hindi, kulay brown ito
Contestant: litsong manoka
Host: kulay brown ito na maliit
Contestant: chicken cubes
Host: maliit na may pakpak
Contestant: chicken cubes with wings
 

Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    pambansang ibon,   pambansang ibon ng pilipinas,   pambansang ibon joke,   pambansang ibon maya,   anong ibon jokes
 

Leave a Comment

3 Comments

  1. ,gudkgurlMARIEL September 9, 2016
  2. Anonymous September 9, 2016
  3. Tina Panganiban Rivera-Cara July 31, 2014