Mga Bugtong At Sagot

Mga Bugtong At Sagot

Tagalog Pinoy Jokes 2023

Riddles in Tagalog is referred to as Bugtong. Ito ay isang palaisipan o talinghaga na may nakatagong kahulugan. Ang bugtong ay Isang pangungusap na patanong nahumi*ingi ng kasagutan. Ang mga bugtong ay kadalasang patungkol sa pag-uugali, kaisipan, pang-araw-araw na buhay at katutubong paligid ng mga Pilipino.

Mga listahan ng bugtong at sagot:

 1. May balbas, walang mukha, May buhok na kulay ginto, Hindi tao, hindi hayop ngunit kulot ang buhok – sagot: mais (corn)
 2. Nang hatakin ko ang baging, nagkagulo ang mga matsing. – sagot: kampana
 3. Heto na si Kaka, bubuka-bukaka.  – sagot: palaka
 4. Tinaga ko ang puno, sa dulo nagdurugo. – sagot: gumamela
 5. Isang prinsesa, punong-puno ng mata. – sagot: pinya
 6. May puno walang bunga, may dahon walang sanga. – sagot: sandok
 7. Maikling landasin, di maubos lakarin. – sagot: ANINO (SHADOW)
 8. Ako ay may kaibigan, kasama ko kahit saan. – sagot: ANINO (SHADOW)
 9. Hindi hayop, hindi tao, pumupulupot sa tiyan mo. – sagot: sinturon (belt)
 10. Dala mo dala ka, dala ka ng iyong dala. – sagot: sapatos (s***s)
 11. Isang balong malalim, punong-puno ng patalim. sagot: bibig (mouth)
 12. Maliit pa si Kumpare, nakakaakyat na sa tore. – sagot: langgam (ant)
 13. Kung gusto mong tumagal pa ang aking buhay, kailangang ako ay mamatay. – sagot: kandila (candle)
 14. Nakatalikod na ang prinsesa, ang mukha’y nakaharap pa. – sagot: balimbing
 15. Kung kailan mo pinatay, saka pa humaba ang buhay. – sagot: kandila
 16. Baboy ko sa pulo, ang balahibo’y pako. – sagot: langka
 17. Nang sumipot sa maliwanag, kulubot na ang balat. – sagot: ampalaya
 18. Baboy ko sa parang, namumula sa tapang – sagot: sili (chili)
 19. Noong munti ay Americano, noong lumaki ay Negro – sagot: duhat
 20. Hindi pari, hindi hari, nagdadamit ng sari-sari. – sagot: paruparo
 21. Isang butil ng palay, sakot ang buong buhay. – sagot: ilaw
 22. Hugis puso, kulay ginto, Mabango kung amuyin, masarap kung kanin – sagot: mangga
 23. May bintana nguni’t walang bubungan, may pinto nguni’t walang hagdanan. – sagot: kumpisalan
 24. Puno ay buku-buko, dahon ay abaniko, ang bunga ay parasko, perdigones ang buto. – sagot: papaya
 25. Sa araw ay bungbong, sa gabi ay dahon. – sagot: banig
 26. Tubig na nagiging bato, Batong nagiging tubig – sagot: asin (salt)
 27. Dalawa kong kahon, buksan walang ugong. – sagot: iyong mata
 28. Ang ina’y gumagapang pa, ang anak ay umuupo na. – sagot: Kalabasa (Squash)
 29. Munting hayop na pangahas, aaligid-aligid sa ningas.  – sagot: gamu-gamo
 30. Isa ang pasukan, tatlo ang labasan. –  sagot: kamiseta

Alam ko pong hindi joke itong mga bugtong na ito pero nakaka alim basahin. Sana po magustuhan ninyo.

Filipino riddles or bugtong by Jobert – Lipa, Batangas

Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:
4.2/5 - (7052 votes)


Topic of Interest:    Funny bugtong bugtong na may sagot,   bugtong-may-sagot,   maliit na parang sibat sandata ng mga pantas,   bugtong ang sagot mais,   hugis puso kulay ginto mabango kong kainin
 

Leave a Comment

3 Comments

 1. denisse jaye g. balastigue March 21, 2020
 2. denisse jaye g. balastigue March 21, 2020
 3. jane October 31, 2019

Health Benefits of Laughter

You may have heard that laughter is the best medicine. However, have you ever thought about it or not? Well, laughing and smiling are infectious. Looking at someone and exchanging a smile can make you reciprocate naturally, despite having a rough day. While only a few people out there know the fact that laughter is good for your health. It doesn't only make you feel good but can be a good cure for the blues.

Top 10 health benefits of laughter

To bring more laughter into your life, let's have a look at the key health benefits of laughter below.

1. Tone muscles and burn calories

Healthy laughter can help in burning calories. Even more, laughter also acts as a cheat sheet when it comes to getting a toned stomach. Most importantly, laughing for 10 to 15 minutes can let you burn up to 40 calories. It means watching a 90-minute comic movie can help you to burn up to 240 calories with ease.

2. Reduce anxiety and depression

Laughter can let you relax your entire body. Even more, it can bring tons of benefits to your mental health as well. A good laughter time will not only let you have some joy, but it can also let you relive the feelings of stress, fear, and depression effectively. Laughing can also improve your mood and bring optimistic, positive feelings with ease.

3. Let you sleep sound

Is the last show you watched before sleep is from a comic genre? Then, you have higher chances of getting a peaceful sleep. It is because laughter's good bout before sleeping can reduce anxiety. It can also relax your muscles and help you to have a better sleep quality with ease. It is important after spending a long and hectic day.

4. Improve blood circulation and flow

University of Maryland researchers have found that laughter can improve your blood vessels' health. It can boost their function and cause your blood vessels to expand and dilate. This situation will play a vital role in improving your blood flow and circulation effectively. So, overall, laughter is important to maintain the best level of endothelium.

5. Boost immune system

Laughter can increase antibody-producing cells in your body. It can also enhance T-cells' effectiveness. Consequently, this will reduce the risks of getting cough and the common cold. As it can help improve the immune system, the strong immune system will ultimately keep the infections and allergies at bay. Even more, laughter can reduce negative thoughts that can impact your immune system. Due to this, a happier person is capable of fighting diseases more than others. It is because he is always in the right mind frame, and his immune system will be in a stress-free zone. Consequently, it will improve your overall health.

6. Enhanced respiration

Have you felt a sense of relief and relaxation after laughter? It is because laughing involves deep exhalation. It will, in return, lower your blood pressure and lead you to a calmer state. Like deep breathing, laughing can also offer you a cleansing effect that is beneficial for respiratory ailments.

7. Ease physical pain

Have you ever thought about how laughter can aid in easing your pain? Well, when you laugh, your muscles move. This muscle movement will expand your blood vessels and send more blood to parts of your body. Even more, the breathing rate also increases and oxygen level in your blood, therefore. So, healthy laughter is always the best way to ease pain naturally and effortlessly.

8. Improve memory recall

Scientists at the Loma Linda University have found that laughter can improve learning and memory. It can also reduce cortisol levels as well in your body. Cortisol is a stress hormone that can impact your mind and body negatively. However, laughter can counteract these effects with ease.

9. Protect your heart health

A good laugh can do wonders to improve blood circulation and flow in your body. Even more, it impacts oxygenation as well positively. Also, laughing can boost your heart rate and oxygen consumption immediately and effortlessly. Consequently, this can help in reducing cardiovascular diseases, improving heart health and respiration system.

10. Work as a stress buster.

With every laugh, your face features send a signal to the brain. This signal will help in relieving the endorphins. It will act as a pain killer, reduce stress, and make you feel happy.

Overall, laughter therapy is highly effective in enjoying various health benefits in life. Make sure to have it daily.

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Bawal mag short pant :