“Di Ta Guae Yong Khee” — Isang Maikling Kuwento…..

“Di Ta Guae Yong Khee” — Isang Maikling Kuwento…..


Nag-aaral ako sa La Salle.
Ang dami kong kaklaseng Intsik. Apelyidong Uy, Lim, Tan, Co, Go, Chua,
Chi, Sy, Wy, at kung anu-ano pa. Pero sa kanilang lahat kay Gilbert Go
ako naging malapit. Mayaman si Gilbert kaya mangyari pa, madalas siya ang
taya sa tuwing gigimik ang barkada.
Isang araw na-ospital ang kanyang ama. Sinamahan ko siya sa
pagdalaw. Nasa ICU na noon ang kanyang ama dahil sa stroke. Naroon din
ang ilan sa kanyang malalapit na kamag-anak.
Nag-uusap sila. Intsik ang kanilang usapan…. hindi ko maintindihan.
Pagkatapos ng ilang minutong usap-usap, nagkayayaan nang umuwi. Maiwan daw
muna ako at pakibantayan ang kanyang ama habang inihahatid nya ang kanyang
mga kamag-anak palabas ng ospital. Lumipat ako sa gawing kaliwa ng kama ng
kanyang ama para ilapag ang mga iniwan nilang mga gamit na kakailanganin ng
magbabantay sa ospital. Nang akmang ilalapag ko na ay biglang nangisay ang
matanda.
Hinahabol nya ang kanyang hininga… Kinuyom nya ang kanyang palad at
paulit-ulit siyang nagsalita ng wikang intsik na hindi ko maintindihan.
“Di ta guae yong khe!”….. “Di ta guae yong khee!”… “Di ta guae yong
khee!”.. paulit-ulit nya itong binigkas bago siya malagutan ng hininga.
Pagbalik ni Gilbert ay patay na ang kanyang ama. Ikinagulat nya ang
pangyayari nguni’t marahil ay tanggap na rin nya na papanaw na ang kanyang
ama. Walang tinig na namutawi sa kanyang bibig. Nguni’t iyon na yata ang
pinakamasidhing pagluha na nasaksihan ko.
Nagpa-alam muna ako, dahil siguradong magdadatingan uli ang kanyang mga
kamag-anak.
Sumakay ako ng taksi pauwi. Habang nasa taksi, tinawagan ko ang iba pa
naming kabarkada. Una kong tinawagan si Noel Chua. Dahil marunong si Noel
mag-intsik, tinanong ko muna kung ano ang ibig sabi*in ng “Di ta guae yong
khee”.
“Huwag mong apakan ang oxygen. “… “Bakit saan mo ba narinig ‘yan?”Do you have a joke? share it with us! Click on the button bellow to send us your joke.

Rate this Joke:


Topic of Interest:    maikling kwentong nakakatawa,   nakakatawang maikling kwento,   nakakatawang istorya,   maikling kwentong nakakatawa tagalog,   maikling jokes
 

Leave a Comment

2 Comments

  1. Aira February 1, 2017
  2. Isabel Mendigorin March 6, 2015

Health Benefits of Laughter

You may have heard that laughter is the best medicine. However, have you ever thought about it or not? Well, laughing and smiling are infectious. Looking at someone and exchanging a smile can make you reciprocate naturally, despite having a rough day. While only a few people out there know the fact that laughter is good for your health. It doesn't only make you feel good but can be a good cure for the blues.

Top 10 health benefits of laughter

To bring more laughter into your life, let's have a look at the key health benefits of laughter below.

1. Tone muscles and burn calories

Healthy laughter can help in burning calories. Even more, laughter also acts as a cheat sheet when it comes to getting a toned stomach. Most importantly, laughing for 10 to 15 minutes can let you burn up to 40 calories. It means watching a 90-minute comic movie can help you to burn up to 240 calories with ease.

2. Reduce anxiety and depression

Laughter can let you relax your entire body. Even more, it can bring tons of benefits to your mental health as well. A good laughter time will not only let you have some joy, but it can also let you relive the feelings of stress, fear, and depression effectively. Laughing can also improve your mood and bring optimistic, positive feelings with ease.

3. Let you sleep sound

Is the last show you watched before sleep is from a comic genre? Then, you have higher chances of getting a peaceful sleep. It is because laughter's good bout before sleeping can reduce anxiety. It can also relax your muscles and help you to have a better sleep quality with ease. It is important after spending a long and hectic day.

4. Improve blood circulation and flow

University of Maryland researchers have found that laughter can improve your blood vessels' health. It can boost their function and cause your blood vessels to expand and dilate. This situation will play a vital role in improving your blood flow and circulation effectively. So, overall, laughter is important to maintain the best level of endothelium.

5. Boost immune system

Laughter can increase antibody-producing cells in your body. It can also enhance T-cells' effectiveness. Consequently, this will reduce the risks of getting cough and the common cold. As it can help improve the immune system, the strong immune system will ultimately keep the infections and allergies at bay. Even more, laughter can reduce negative thoughts that can impact your immune system. Due to this, a happier person is capable of fighting diseases more than others. It is because he is always in the right mind frame, and his immune system will be in a stress-free zone. Consequently, it will improve your overall health.

6. Enhanced respiration

Have you felt a sense of relief and relaxation after laughter? It is because laughing involves deep exhalation. It will, in return, lower your blood pressure and lead you to a calmer state. Like deep breathing, laughing can also offer you a cleansing effect that is beneficial for respiratory ailments.

7. Ease physical pain

Have you ever thought about how laughter can aid in easing your pain? Well, when you laugh, your muscles move. This muscle movement will expand your blood vessels and send more blood to parts of your body. Even more, the breathing rate also increases and oxygen level in your blood, therefore. So, healthy laughter is always the best way to ease pain naturally and effortlessly.

8. Improve memory recall

Scientists at the Loma Linda University have found that laughter can improve learning and memory. It can also reduce cortisol levels as well in your body. Cortisol is a stress hormone that can impact your mind and body negatively. However, laughter can counteract these effects with ease.

9. Protect your heart health

A good laugh can do wonders to improve blood circulation and flow in your body. Even more, it impacts oxygenation as well positively. Also, laughing can boost your heart rate and oxygen consumption immediately and effortlessly. Consequently, this can help in reducing cardiovascular diseases, improving heart health and respiration system.

10. Work as a stress buster.

With every laugh, your face features send a signal to the brain. This signal will help in relieving the endorphins. It will act as a pain killer, reduce stress, and make you feel happy.

Overall, laughter therapy is highly effective in enjoying various health benefits in life. Make sure to have it daily.